Strona główna Aktualności Najnowsze Drogi – budowy, remonty, naprawy
Drogi – budowy, remonty, naprawy PDF Drukuj Email

 

Miliony złotych zainwestowane w modernizację i rozbudowę sieci drogowej


W związku z tym, że szczegółowe wyliczenie wszystkich inwestycji na naszych drogach miałoby wiele stron, postanowiliśmy skupić się na największych spośród tych, które w ostatnich latach udało się zrealizować.

ZADANIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z ZARZĄDEM DRÓG WOJEWÓDZKICH

W ramach generalnej przebudowy drogi wojewódzkiej DW948 biegnącej przez Łęki, Bielany, Nową Wieś aż do Kęt powstał (od Bielan do Kęt) ciąg pieszo-rowerowy. Równolegle ze środków Gminy Kęty i ZDW powstał ciąg dla spacerowiczów i rowerzystów, mający swój początek w Łękach, a kończący się w Bielanach. Efektem tych inwestycji jest połączenie wszystkich sołectw gminy, leżących wzdłuż DW 948 z Kętami. Łączny koszt inwestycji (wraz z przebudową kilometra DW 949 w Osieku) wyniósł 18 mln zł, z czego 85 procent to środki unijne, a większość tej kwoty trafiła na remont DW 948 w Gminie Kęty. Trzeba także zaznaczyć, że Gmina Kęty jako współinwestor w latach 2017 r. i 2018 r. przeznaczyła na ten cel łącznie ponad 1 mln zł stanowiący wkład własny do tej inwestycji. Dodatkowo w kolejnym „rozdaniu” za ponad 10 mln złotych na drodze wojewódzkiej 949 w Łękach (w kierunku Brzeszcz) został wybudowany całkowicie nowy most na Sole.

ZADANIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z POWIATEM OŚWIĘCIMSKIM

Kęty, rozbudowa ul. Kleparz – 1 milion złotych
W 2015 roku wniesiono opłatę za prace projektowe, a w 2028 r. zrealizowano zadanie, w zakresie którego rozbudowano ulicę. Ponad pół miliona złotych wyniosła dotacja od Powiatu Oświęcimskiego.

Kęty, rozbudowa ul. 3 Maja – 1,2 miliona złotych
W 2016 r. Gmina Kęty złożyła wniosek i uzyskała zwrot poniesionych nakładów na zrealizowane w latach ubiegłych zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy” w ramach MRPO 2007-2013. Z uwagi na fakt, że realizacja zadania prowadzona była w finansowym partnerstwie z Powiatem Oświęcimskim, blisko połowa tej kwoty trafiła do Powiatu Oświęcimskiego.

Kęty, budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne – 500 tysięcy złotych
Koszty kwalifikowane realizacji zostały poniesione w częściach równych przez Powiat Oświęcimski i Gminę Kęty. Prace wykonano w dwóch etapach. Inwestorem zadania była Gmina Kęty.

Kęty, rozbudowa ul. Kęckie Góry Południowe – 1,1 miliona złotych
W ramach zadania przebudowana i rozbudowana została droga na długości pół kilometra. Zadanie objęte było współfinansowaniem przez Powiat Oświęcimski i Gminę Kęty w proporcjach pół na pół.

Kęty, rozbudowa drogi powiatowej Al. Wojska Polskiego – 760 tysięcy złotych
W wyniku realizacji zadania powstała droga o długości około 220 metrów, z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. Udział Gminy Kęty wyniósł 376 tys. zł.

Bielany, Droga Powiatowa nr 1863 K (ul. Na Włosień) – 1,2 miliona złotych
W 2016 r. Gmina Kęty przejęła do realizacji zadanie od Powiatu Oświęcimskiego. Połowę środków Gmina Kęty otrzymała w formie dotacji od Powiatu Oświęcimskiego. Zadanie zakończono w 2022 r.

Witkowice, Ul. Beskidzka – 4,5 miliona złotych
Umowa zawarta została w 2015 roku, a zakończenie prac i oddanie drogi do użytku odbyło się w 2022 r. Inwestycja realizowana była etapami, z podziałem na dwa odcinki. W ramach prac kompleksowo przebudowana została droga wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej, barierek ochronnych i oświetlenia.

Witkowice, ul. Karpacka – 2,4 miliona złotych
Realizacja zadania była początkowo planowana na lata 2016-2017, jednak z uwagi na przedłużający się proces projektowy, została przedłużona do 2019 roku. Ostatecznie zmodernizowano drogę oraz rozbudowano jeden most.

Bulowice, ul. Stara Droga – 1,6 miliona złotych
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1817K wraz z odwodnieniem odbyła się w cyklu dwuletnim, gdzie Powiat, jako inwestor zadania, pozyskał dokumentację projektową wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Zadanie zakończono w 2019 r.

Kęty, ul. Żeromskiego – 3,3 miliona złotych
W wyniku realizacji zadania w 2016 r. została przebudowana jezdnia na całej długości drogi, wyremontowano istniejące chodniki od ul. Partyzantów do ul. Kasoliki, wybudowano nowe odcinki chodników i poprawiono odwodnienie. Powstały tu elementy uspokajające ruch (wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych, sygnalizacja świetlna ostrzegawcza na przejściu dla pieszych, wyspa dzieląca), wprowadzono nowo zaprojektowaną docelową organizację ruchu.

Kęty, ul. Szkotnia – 1 milion złotych
Dokumentacja na realizację zadania opracowana w 2014 roku obejmowała odcinek od skrzyżowania z drogą gminną ul. Szkotnia do skrzyżowania z ul. Podlesie w Kobiernicach, natomiast dodatkowy zakres przebudowy – odcinek od mostu na potoku Leśniówka do skrzyżowania z drogą gminną – został zaprojektowany w 2017 r. Zadanie rozliczono pół na pół z Powiatem.

Kęty, ul. Św. Jana Kantego – 4,8 miliona złotych
Rozbudowa dotyczyła ul. Świętego Jana Kantego na odcinku od Al. Jana Pawła II do mostu na kanale Ulgi Nowa Wieś. Inwestorem tego zadania był Powiat Oświęcimski. Koszty realizacji zadania zostały podzielone pomiędzy Gminę Kęty i Powiat Oświęcimski. Zadanie pozyskało również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2, 2 miliona złotych. Udział Gminy Kęty w 2023 r. wyniósł 1,2 miliona złotych

Malec, ul. Stawowa, ul. Świętojańska, ul. Podbeskidzka – 1,4 miliona złotych
Inwestorem zadania, które zakładało przebudowę ul. Stawowej i ul. Świętojańskiej  wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką oraz przebudowę ul. Podbeskidzkiej, był Powiat. Prace zakończono i rozliczono. Wkład gminy wyniósł ponad pół miliona złotych.

ZADANIA REALIZOWANE NA DROGACH GMINNYCH W MIEŚCIE I SOŁECTWACH GMINY KĘTY

Inwestycje drogowe to nie tylko wielkie przekopy i asfaltowanie strategicznych przepraw. To także szereg drobnych prac, które odbywają się na uliczkach sołeckich, drogach gruntowych i osiedlowych, których łączny koszt daje równie pokaźną sumę. Oto przegląd najważniejszych inwestycji na przestrzeni lat:

2015 rok – 500 tysięcy złotych
Przeprowadzono szereg działań zmierzających do prawy stanu technicznego dróg gminnych, w skład których zalicza się: remont ul. Polnej w Kętach, ul. Kańczuga w Bielanach, ul. Miasteczko w Malcu, ul. Jana Kantego (bocznej) w Kętach. Ponadto została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Czajki w Kętach.

2016 rok – 650 tysięcy złotych
Prace asfaltowania nawierzchni prowadzone były m.in. na ul. Dworskiej (bocznej) w Witkowicach, ul. Beskidzka (boczna) i ul. Kanada (boczna) w Witkowicach, ul. Klonowa w Łękach, ul. Łąkowa w Malcu, ul. Baściki (boczna) w Kętach.

2017 rok – 540 tysięcy złotych
Remont dróg o nawierzchni asfaltowej: ul. Cisowa w Łękach, ul. Poprzeczna w Witkowicach, ul. Kasoliki w Kętach, ul. Jagiellońskiej w Kętach, ul. Granicznej (boczna) w Nowej Wsi. Dodatkowo przeprowadzono rozbudowę ul. Czajki w Kętach wraz z odbudową mostku na potoku Bulówka.

2018 rok – 900 tysięcy złotych
Zadania obejmowały remonty m.in.: ul. Jagiellońskiej (bocznej) w Kętach, ul. Różanej w Bulowicach, ul. Dębowej w Witkowicach, ul. Floriańskiej w Bielanach, ul. Osiedlowej (bocznej) w Łękach.

2019 rok – 600 tysięcy złotych
Zadania obejmowały remonty m.in.: ul. Prostej w Bielanach, ul. Jasnej w Bulowicach, ul. Lipowej w Witkowicach. Wykonano także opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Jana Kantego w Nowej Wsi.

2020 rok – 900 tysięcy złotych
Zadania obejmowały remonty m.in.: ul. Szkolnej (bocznej) w Kętach, ul. Starowiejskiej w Witkowicach, ul. Witkowskiej w Bulowicach, ul. Jana Kiepury w Nowej Wsi, ul. Wrzosowej w Łękach, ul. Lipowej w Bulowicach.

2021 rok – 1,6 miliona złotych
Zadania obejmowały remonty m.in.: ul. Figulowskiej w Bielanach, ul. Olszyny w Bulowicach, ul. Szkolnej w Kętach, ul. Wesołej w Malcu, ul. Reymonta w Nowej Wsi, ul. Kwiatowej w Witkowicach. Wykonano także dokumentację projektową remontów dróg, które nie zostały zrealizowane w 2021 r.

2022 rok – 1,7 miliona złotych
Zadania obejmowały remonty m.in.: ul. Krótkiej (bocznej) w Kętach, ul. Spacerowej (bocznej) w Bielanach, ul. Batorego w Nowej Wsi, ul. Dębowej w Witkowicach, ul. Dębina w Bulowicach. Wyremontowano także przepust przy ul. Akacjowej w Łękach oraz wykonano odwodnienie przy ul. Olszyny w Bulowicach.

2023 rok – 5 milionów złotych
Zadania obejmowały remonty m.in.: ul. Jana Kantego w Nowej Wsi, ul. Młodzieży Polskiej w Kętach,  ul. Spokojnej w Witkowicach, ul. Leśnej w Łękach, ul. Świerkowej w Bulowicach. Ponadto przygotowano dokumentację do przebudowy układu komunikacyjnego na os. Miodowym w Kętach oraz rozliczono częściowe koszty budowy kęckiej obwodnicy.

OBWODNICA KĘT – NAJWIĘKSZA INWESTYCJA OSTATNICH LAT

Artykuł ten, stanowiący analizę tematu wydatków na zadania drogowe, powinien zaczynać się od tego zadania. Budowa obwodnicy Kęt realizowana jest od kilku lat i pochłonęła już miliony złotych, w tym gigantyczne dofinansowania z programów rządowych. W 2023 r. zakończono prace budowlane, prowadzone na odcinku północno-zachodnim, a dziś wiadomo już, że Gmina Kęty dostanie kolejny zastrzyk dotacji w kwocie ponad 20 milionów złotych, dzięki czemu niebawem ruszy budowa kolejnego, ostatniego odcinka, który połączy trakt w całość. Planowana jest budowa IV odcinka obwodnicy o długości ok. 1,28 km, na którą kęcki samorząd ogłosił już przetarg i niebawem wyłoni wykonawcę. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to listopad 2025 roku. Inwestycja ma kosztować w sumie 22 mln zł.

I odcinek obwodnicy – od ronda na ul. Mickiewicza do ul. Staszica – koszt: 5,8 miliona złotych
II odcinek obwodnicy – od ul. Spacerowej do ul. Sobieskiego wraz z budową wiaduktu kolejowego oraz ronda – koszt: 12 milionów złotych
III odcinek obwodnicy – od ul. Sobieskiego do ul. Klasztornej - koszt: 5,2 miliona złotych
IV odcinek obwodnicy – od ul. Klasztornej do ul. Staszica – 22 milionów złotych

Łączny koszt budowy obwodnicy Kęt: 45 milionów złotych!