Strona główna Aktualności Najnowsze To były dobre lata dla naszej gminy!
To były dobre lata dla naszej gminy! PDF Drukuj Email

 

 

To były dobre lata dla naszej gminy!

Blisko dziewięć milionów złotych, które w ciągu ostatnich dziewięciu lat trafiły do ośmiu jednostek działających w naszej gminie pochodziły tylko i wyłącznie z budżetu Gminy Kęty. Do tej kwoty należy dodać setki tysięcy złotych, które udało się pozyskać z dotacji państwowych i funduszy unijnych. Nie bez znaczenia dla rozwoju OSP są także inwestycje, które realizowane były dzięki osobistemu zaangażowaniu druhów oraz wzorowej współpracy kęckich władz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Na terenie gminy Kęty działa osiem jednostek OSP: w Łękach, Malcu, Bielanach, Nowej Wsi, Bulowicach, Witkowicach, Kętach i Kętach Podlesiu, z czego cztery jednostki działają w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki ogromnemu wsparciu z budżetu Gminy Kęty w ostatnich latach udało się zmodernizować większość remiz i wszystkie kompleksowo doposażyć łącznie z zakupem dla poszczególnych jednostek takich sprzętów jak np. quady lub drony.

- Inwestycja w straż to najlepiej zainwestowane pieniądze, ponieważ gwarantują bezpieczeństwo nam wszystkim – mówi Marcin Śliwa, pełniący obowiązki Burmistrza Gminy Kęty. - Dzięki nowoczesnym samochodom, sprzętom, a także umundurowaniu strażacy mają możliwość w stu procentach wykonywać swoje zadania, ale co najważniejsze – te wszystkie inwestycje przede wszystkim zwiększają ich bezpieczeństwo podczas akcji – podkreśla Marcin Śliwa.

Ochotnicze Straże Pożarne gminy Kęty to nie tylko jednostki bojowe, które działają w chwili wezwania. To przede wszystkim grupy mieszkańców, które prowadzą szereg innych działań promujących jednostki. Przykładem mogą być Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które z roku na rok powiększają liczbę członków, ale przede wszystkim Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza działająca przy OSP Kęty, która znana jest w całej Polsce ze swojego profesjonalizmu. Dzięki współpracy władz Gminy Kęty ze Starostwem Powiatowym udało się pozyskać dla kęckiej OSP poligon szkoleniowy, który był jednym z pierwszych takich w całym kraju. Druhowie biorą także udział w rozmaitych kursach, sami organizują szkolenia i pokazy w szkołach, przedszkolach, na imprezach kulturalnych promując m.in. bezpieczeństwo i pierwszą pomoc.

 

Porozumienie Ponad Podziałami gwarantuje, że wsparcie finansowe dla straży pożarnych nadal będzie priorytetowe!