MENU

Statystyki

Użytkowników : 9
Artykułów : 603
Zakładki : 1
Odsłon : 3863810
Kilka słów prawdy o głosowaniach... PDF Drukuj Email

 

Dzisiaj przeczytałem coś o insynuacji. Więc przedstawię fakty…

Panie Dariuszu Gawęda, w związku z tym, że od wielu lat ma Pan tendencję do przypisywania sobie zasług innych osób i instytucji pragnę w telegraficznym skrócie przedstawić jak głosował m.in. Pan nad budżetami Powiatu w których były zabezpieczone środki na projekty i realizacje zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Kęty.

Wyniki głosowania nad uchwałami budżetowymi:

na 2019 r. Dariusz Gawęda, Aneta Tlałka, Jarosław Jurzak – wstrzymali się od głosu
uchwała dotyczyła: rozbudowy mostu w ciągu drogi powiatowej ul. Karpackiej w Witkowicach, przebudowy drogi ul. Stawowej na odcinku w km 1+094-1+301 i ul. Świętojańskiej na odcinku w km 1+301-1+600 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką w Malcu, przebudowy drogi powiatowej ul. Podbeskidzkiej w km 1+668-1+726,5 w Malcu,

na 2020 r. Dariusz Gawęda, Aneta Tlałka, Jarosław Jurzak – wstrzymali się od głosu
uchwała dotyczyła: poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1859K ul. Jędrzejowskiego w Malcu” – projekt i roboty, budowa chodnika wzdłuż ul. Św. M. Kolbe w Kętach – PT,

na 2021 r. Dariusz Gawęda, Aneta Tlałka, Jarosław Jurzak – głosowali przeciw –
uchwała dotyczyła: przebudowy drogi powiatowej ul. Beskidzkiej w km 2+937-3+790 w Witkowicach!

na 2022 r. Dariusz Gawęda, Aneta Tlałka, Jarosław Jurzak – głosowali przeciw
uchwała dotyczyła: przebudowy drogi powiatowej ul. Beskidzka w km 2+937-3+790 w Witkowicach, przebudowy drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanach wraz z obiektem mostowym – PT !

na 2023 r. - Dariusz Gawęda, Aneta Tlałka, Jarosław Jurzak – wstrzymali się od głosu
uchwała dotyczyła: rozbudowa drogi powiatowej ul. Św. Jana Kantego w km 0+851-1+695 w Kętach,

na 2024 r. - Dariusz Gawęda, Aneta Tlałka, Jarosław Jurzak – wstrzymali się od głosu
uchwała dotyczyła: rozbudowy drogi powiatowej ul. Sobieskiego w Kętach - PT, budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Stara Droga w Bulowicach i inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: ul. Kęckie Góry Północne i ul. Głowackiego w Kętach, ul. Beskidzka, ul. Karpacka i ul. Widokowa w Witkowicach!

W jednym ze swoich wpisów wskazał Pan, że to m.in. dzięki współpracy z cyt.: „Zarządem Powiatu oraz Urzędem Gminy Kęty (…)” zrealizowano wiele inwestycji powiatowych. Ta mityczna wręcz współpraca na gruncie powiatu została przedstawiona powyżej a z Urzędem Gminy Kęty nigdy nie było z Pana strony woli współpracy przy ww. inwestycjach! Może z tą współpracą jest jak z Yeti. Pan widział, reszta tylko słyszała.

Kolejna sprawa to notoryczne mylenie dróg, które były remontowane a które mają być remontowane. Więc informuję, ul. Jana Kantego w Nowej Wsi jest drogą gminną i nie może sobie Pan przypisywać zasług w jej remoncie. Chyba, że uważa Pan, że wszelkie remonty dróg w ramach Polskiego Ładu są Pańską zasługą. To w takim razie czemu nie załatwił Pan dofinansowania na remont ul. Kwiatowej w Witkowicach czy ul. Sportowej w Łękach. Wnioskowaliśmy o dofinansowanie remontu tych dróg w ramach Polskiego Ładu w zeszłym roku. Dostaliśmy środki tylko na obwodnicę.

Dodatkowo informuję, że ul. Żeromskiego w Kętach była gruntownie wyremontowana w 2017 r. i jednocześnie mam prośbę o niewprowadzanie mieszkańców w błąd odnośnie ul. Lipowej w Malcu. Wniosek o remont nie został odrzucony i wystarczyło w dniu, w którym dokonywał Pan wpisu zobaczyć na BIP i dowiedziałby się Pan, że trwał już przetarg na wykonanie remontu m.in. tej drogi.

I taka prośba na koniec niech Pan nie szerzy populizmu w zakresie darmowej komunikacji. Nie ma na tym świecie niczego za darmo. I po pierwsze będzie Pan musiał wystąpić z Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego i utworzyć własną spółkę. Bo raczej do tego pomysłu nie przekona Pan pozostałych członków. Na ten cel – utworzenie spółki - potrzebuje Pan na starcie 30 mln zł i potem w budżecie gminy corocznie około 6 mln zł. Czyli dużo więcej niż obecnie. Aha i odetnie Pan mieszkańców od komunikacji z Bielskiem, Porąbką i Andrychowem.

Druga sprawa to nauka pływania. Darmowa nauka pływania już jest realizowana od wielu lat. Z przerwą na czas pandemii.

P.S. Informuję, że Powiat złożył już wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanach w ramach programu: Fundusze europejskie dla transportu regionalnego. Działanie 4.3 Drogi powiatowe.

Marcin Śliwa