Strona główna Aktualności Najnowsze Inwestycje Gminy Kęty - EDUKACJA
Inwestycje Gminy Kęty - EDUKACJA PDF Drukuj Email

 

Cyfrowa szkoła – nowe pracownie komputerowe i językowe

Największe natężenie cyfrowych inwestycji w szkołach przypadło na lata 2015-2023 i dotyczyło niemal wszystkich placówek szkolnych, poza ZSP nr 3. Nie oznacza to jednak, że szkoła na Podlesiu została w tym procesie całkowicie pominięta. To właśnie do niej nowy sprzęt trafi bowiem jeszcze w roku bieżącym!

Trudno pominąć fakt, że przez ostanie lata na całym świecie nastąpił intensywny rozwój nowoczesnych technologii. Gmina Kęty postanowiła podjąć się niełatwego wyzwania i nadążyć za tym procesem, dostosowując zaplecze techniczne gminnych szkół tak, aby ich uczniowie mieli odpowiednie warunki do nauki informatyki. W pracowniach dokonano więc szeregu rozbudów i modernizacji sieci komputerowych oraz łączy internetowych. Zakupiono nowe wyposażenie i umeblowanie. Placówki otrzymały sprzęt komputerowy dla uczniów, nauczycieli i pracowników administracji szkół (zestawy komputerowe, laptopy, drukarki), jak również dotykowe monitory wielkoformatowe, tablice multimedialne oraz projektory. Ważnym zagadnieniem było też dostosowanie zakupionego sprzętu do wymogów programu obsługującego e-dziennik.

Remonty w szkołach – przeskok na europejskie standardy

Nie da się krótko podsumować inwestycji przeprowadzonych w szkołach w ciągu ostatnich ośmiu lat. Lista tych zadań musiałaby ciągnąć się w nieskończoność, ponieważ inwestycje te obejmują zarówno malowanie pojedynczej ściany jak również budowę od podstaw sali gimnastycznej. Prezentujemy zatem najważniejsze zadania, które albo pochłonęły najwięcej środków, albo były najbardziej oczekiwane przesz uczniów, nauczycieli i rodziców dzieci, uczęszczających do danej placówki.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętach
Największe inwestycje prowadzone były tu do 2022 roku. Wówczas zakończono roboty związane z rozbudową szkoły, w ramach której powstały szatnie dla uczniów, biblioteka oraz sala audio-wizualna. Przeprowadzono tu także termomodernizację sali gimnastycznej. Wszystkie prace inwestycyjne w placówce pochłonęły łącznie ponad 2 miliony złotych!

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kętach
Jednym z największych remontów była termomodernizacja małego budynku wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku głównym oraz modernizacją i doposażeniem placu zabaw. W szkole powstała również nowoczesna, innowacyjna pracownia językowa. Zmodernizowano także kuchnię, w której przygotowywane są posiłki dla 500 uczniów. Ważnym zadaniem był również remont tutejszej sali gimnastycznej. Tym samym, dzięki corocznym inwestycjom za łączną kwotę prawie 2 milionów zł, w ostatnich latach udało się całkowicie odmienić tę placówkę!

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętach Podlesiu
Bezdyskusyjnie flagową inwestycją w przypadku tej szkoły była budowa sali gimnastycznej i boiska zewnętrznego za ponad 6,5 miliona złotych. To jednak nie oznacza, że nic więcej się tutaj nie działo! Budynek przeszedł szereg innych prac modernizacyjnych (np. wymianę pieca, remont wejścia, schodów czy też zadaszenia). Łącznie w placówkę zainwestowano ponad 7,5 miliona złotych!

Szkoła w Bielanach
Najbardziej wyczekaną inwestycją była tu oczywiście budowa boiska przy szkole, która pochłonęła 1,2 miliona złotych. To jednak nie wszystko, bo w ostatnich latach udało się tu przeprowadzić również kompleksowy remont sanitariatów. Wszystkie łazienki zostały wybudowane od podstaw, dzięki czemu zyskały nowe instalacje oraz wyposażenie. Łącznie Gmina zainwestowała w tę placówkę blisko 1 milion 800 tysięcy złotych.

Szkoła w Bulowicach
Inwestycje w tej placówce pochłonęły blisko 700 tys. zł. Najkosztowniejsze prace polegały na wymianie całej instalacji elektrycznej, co pociągnęło za sobą remonty poszczególnych pomieszczeń, w ścianach których elektrycy umieszczali przewody. Spore środki przeznaczono tu również na przystosowanie sali na potrzeby nauki przedszkolaków oraz na modernizację placu zabaw.

Szkoła w Nowej Wsi
Główne działania inwestycyjne zakładały cyfryzację szkoły, a więc dostosowanie pracowni komputerowej i sieci teleinformatycznej. Placówka przeszła także kompleksową wymianę stolarki okiennej i „drobne” remonty, takie jak częściowa wymiana instalacji elektrycznej. Łączne nakłady inwestycyjne na przestrzeni ostatnich lat wyniosły tu ponad pół miliona złotych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękach
Najwięcej środków zainwestowano tu w modernizację sanitariatów, wymianę stolarki okiennej, dostosowanie pomieszczeń do nowego użytku (np. z szatni powstała pracownia). Doposażono i zmodernizowano także plac zabaw. Wykonano generalny remont wejścia do szkoły. Łączny nakład finansowy wyniósł ponad 850 tys. zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach
ZSP w Witkowicach przeszedł w ostatnich latach znacząca modernizację. Zakładała ona zmianę konstrukcji dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza w starej części szkoły. Na zaadoptowanym poddaszu powstały dwie nowe sale lekcyjne wraz z zapleczem. Remont budynku obejmował także wymianę drzwi, oświetlenia, posadzki, schodów i kompleksowe malowanie wnętrz oraz dostosowanie obiektu do warunków przeciwpożarowych. Wyremontowano toalety dla uczniów oraz zaplecze techniczne sali gimnastycznej. Te i inne zadania inwestycyjne pochłonęły w ostatnich latach ponad 1,5 miliona złotych.

Szkoła Podstawowa w Malcu
Największa inwestycja związana z tą placówką – rozbudowa szkoły o nową część oraz modernizacja starego budynku – kosztowała blisko 8 milionów złotych, z czego 4,3 miliona złotych stanowiło pozyskane dofinansowanie. Gmina wydała zatem na ten cel 3,7 miliona złotych. Co więcej, w roku 2015 została wyremontowana sala gimnastyczna przy stadionie LKS, z której także korzystają uczniowie placówki.

Przedszkola – najlepszy start w przyszłość

Placówki przedszkolne Gminy Kęty cieszą się ogromną popularnością i zaufaniem rodziców. Gmina od lat inwestuje nie tylko w modernizację sal, doposażanie placów zabaw, ale także w rozwój i szkolenia kadr. Dziś skupmy się jednak na tych zadaniach, które widać „gołym okiem”, a więc na zadaniach inwestycyjnych. Oto wybrane przykłady:

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach
W placówce powstały gabinety specjalistyczne, przeznaczone do prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a kompleksową przebudowę przeszła tutejsza kuchnia wraz z zapleczem. Łączny nakład gminy na modernizację przedszkola to 1,4 miliona złotych!

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 1 w Kętach
Za kwotę ponad 100 tys. zł udało się tu przeprowadzić remonty pomieszczeń, a także doposażyć sale oraz plac zabaw. W związku z tym, że placówka mieści się w przystosowanych do jej działalności pomieszczeniach na parterze bloku mieszkalnego, niestety nie ma możliwości przeprowadzenia przebudowy ani innych prac budowlanych.

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 8 w Kętach
Inwestycje w tej placówce pochłonęły blisko 250 tys. zł. Zadania przeprowadzone w ostatnich latach dotyczyły głównie prac z elewacją oraz szeroko zakrojonych działań w ogrodzie i na placu zabaw.

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach
W tej placówce spektakularną zmianę przeszła przede wszystkim elewacja budynku oraz poddasze. Nowy blask zyskały także łazienki, które zostały wyremontowane. Na terenie przy przedszkolu powstał również parking, przeznaczony dla pracowników i rodziców dzieci. Łączny nakład finansowy na inwestycje poczynione w tym przedszkolu wyniósł ponad 300 tys. zł.

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Bielanach
Inwestycje prowadzone w tej placówce skupiały się na placu zabaw i terenie zielonym. Nowe oblicze zyskało też wejście do przedszkola, gdzie wyremontowano chodnik, plac zabaw został doposażony, a dach pomalowany. Koszt prac sięgnął ponad 100 tys. zł.

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Nowej Wsi
Za kwotę ponad 150 tys. zł udało się tu m.in. kompleksowo zmodernizować kuchnię wraz z zapleczem oraz ogrodzenie placówki. Wyremontowane zostały także łazienki dla personelu oraz sale dla przedszkolaków.