Pierwsza Sesja VII Kadencji Drukuj

Pierwsza Sesja VII Kadencji

W piątek, 28 listopada, w Domu Kultury w Kętach odbyła się uroczysta sesja nowej Rady Miejskiej. Ślubowanie złożyli radni i nowy burmistrz Krzysztof Jan Klęczar.

 

Sesję przygotowano tak, jak było to w zwyczaju w poprzednich kadencjach, uroczyście razem z zaproszonymi na nią mieszkańcami i licznymi gośćmi, przedstawicielami instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych, a także urzędników. Rozpoczął ją radny senior Jan Godlewski, który poprowadził sesję od jej początku do wyboru nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Po zapoznaniu zebranych o porządku obrad Jan Godlewski oddał głos Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Wyborczej Zbigniewowi Jaroszowi, który odczytał wyniki wyborów i wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Później radni kolejno ślubowali: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
W dalszej części radni wybrali Przewodniczącego Rady Miejskiej VII Kadencji 2014-2018. Został nim radny Marek Nycz, który z tą chwilą przejął prowadzenie uroczystej Sesji. Następnie wybrano jednego z dwóch zastępców. Zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej został radny Andrzej Bryzek.

W drugiej części Sesji Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Zbigniew Jarosz przedstawił wyniki wyborów Burmistrza Gminy Kęty. Został nim Krzysztof Jan Klęczar. Po odebraniu zaświadczenia o wyborze Burmistrz ślubował: „Obejmując urząd Burmistrza Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”

Po ślubowaniu burmistrz wygłosił swoje pierwsze przemówienie, dziękując mieszkańcom naszej gminy za udział w wyborach i swój wybór. Złożył także deklarację ofiarnej pracy na rzecz Gminy Kęty i jej mieszkańców. Publiczność nagrodziła wystąpienie Burmistrza Krzysztofa Jana Klęczara oklaskami na stojąco.

Na zakończenie Sesji głos zabrała także posłanka Ziemi Kęckiej Dorota Niedziela, która złożyła gratulacje nowemu Burmistrzowi i zadeklarowała wolę współpracy z nowymi władzami naszej gminy.

Następna, już robocza Sesja Rady Miejskiej w Kętach odbędzie się 8 grudnia o godz. 16 w sali sesyjnej Urzędu Gminy. Podczas tej sesji radni wybiorą drugiego zastępcę przewodniczącego oraz ustalą składy komisji Rady Miejskiej i wybiorą ich przewodniczących.

Red.