Środki na sport zostały podzielone Drukuj

Środki na sport zostały podzielone

W budżecie na 2014r zostały zaplanowane środki w wysokości 910.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. W roku  ubiegłym była to kwota 850.000,00 zł.

Burmistrz Tomasz Bąk podpisał stosowne umowy  z przedstawicielami wnioskodawców  o udzieleniu dotacji celowej na realizację  następujących zadań (projektów):

 

I .  Zdania realizowane na podstawie Uchwały Nr XXXVI/354/2013 Rady Miejskiej w Kętach z  dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

1. Zadanie pod nazwą „Szkolenie zawodników w sekcji kolarskiej i pływackiej oraz organizacja zawodów sportowych” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Kętach – kwota przyznanej dotacji  wynosi 76.414,38 zł.
2. Zadanie pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej w okresie do dnia 24 grudnia 2014 roku” realizowane przez Ludowy Klub Sportowy „Zgoda” Malec – kwota przyznanej dotacji 47.619.12 zł.
3. Zadanie pod nazwą „Popularyzacja i rozwój lekkiej atletyki w gminie Kęty w 2014r.” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Tempo” Kęty – kwota przyznanej dotacji 48.126,45 zł.
4. Zadanie pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez LKS „Orzeł” Witkowice” – realizowane przez Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Witkowicach – kwota przyznanej dotacji 50.684,49 zł.
5. Zadanie pod nazwą „Podniesienie poziomu sportowego u dzieci i młodzieży oraz utrzymanie drużyn w swoich klasach rozgrywkowych” realizowane przez Ludowy Klub Sportowy „Niwa” w  Nowej Wsi – kwota przyznanej dotacji 113.251,94 zł.
6. Zadanie pod nazwą „Upowszechnianie, promocja i rozwój piłki nożnej w gminie Kęty przez szkolenie dzieci i młodzieży” realizowane przez Team Sport „Hejnał” Kęty – kwota przyznanej dotacji 36.187,44 zł.
7. Zadanie pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej” realizowane przez Ludowy Klub Sportowy „Bulowice” w Bulowicach – kwota przyznanej dotacji 42.297,50 zł.
8. Zadanie pod nazwą „Upowszechniane kultury fizycznej przez Łęcki Klub Sportowy „Soła” Łęki” realizowane przez Łęcki Klub Sportowy „Soła” Łęki – kwota przyznanej dotacji 69.374,26 zł.
9. Zadanie pod nazwą „Wydarzenia Lekkoatletyczne” realizowane przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy **Bielgim** w Bielanach – kwota przyznanej dotacji 21.674,28 zł.
10. Zadanie pod nazwą „Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Kęty – Piłka Siatkowa” realizowane przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „KĘCZANIN” – kwota przyznanej dotacji 329.368,49 zł.

II. Zadania realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. Zadanie pod nazwą „Prowadzenie szkoleń karate i młodzieży w Gminie Kęty” realizowane przez Klub Karate MAWASHI w Choczni – kwota przyznanej dotacji 2.849,60 zł.
2. Zadanie pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej w jednostkach pomocniczych Gminy Kęty oraz propagowanie strzelectwa sportowego i sportów obronnych jako aktywnej formy wypoczynku i sportu” realizowane przez Ligę Obrony Kraju w Warszawie, Koło LOK w Kętach – kwota przyznanej dotacji 18.688,92 zł.

III. Zadania w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. Zadanie pod nazwą „EKSPRES POLARNY” – HAZ 2014” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska – kwota przyznanej dotacji 5.000,00 zł
2. Zadnie pod nazwą „Zimowy obóz piłkarski Szkoły Futbolu mig21.pl” – kwota przyznanej dotacji 4.400,00 zł.
3. Zadnie pod nazwą „Organizacja obozu zimowego sportowo rekreacyjnego dla zawodników Team Sport „Hejnał” Kęty w  Kętach jako forma spędzania wolnego czasu” – kwota przyznanej dotacji 3.300,00 zł.
4. Zadanie pod nazwą „Piłka Siatkowa” realizowane przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „KĘCZANIN” – kwota przyznanej dotacji 2.500,00 zł.
5. Zadanie pod nazwą „Wypoczynek na sportowo” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Kętach – kwota przyznanej dotacji 4.800,00 zł.
6. Zadanie pod nazwą „Obóz zimowy Judo 2014r.” realizowane przez Kęcki Klub Sportowy „HEJNAŁ” w upadłości likwidacyjnej -  kwota przyznanej dotacji 5.005,00 zł.

Rafał Ficoń
Radny Gminy Kęty