Sportowe resentymenty Malca Drukuj

Sportowe resentymenty Malca

Na dzień dzisiejszy mamy zamkniętą salę gimnastyczną w Malcu. Powód-zły stan techniczny. Trudno od władz gminy uzyskać jasną deklarację przywrócenia obiektu do użytku. Wykluczono zajęcia sportowe na sali z kultury fizycznej dla dzieci szkolnych. Z obiektu nie mogą też korzystać sportowcy LKS „Zgoda” w Malcu. I to zarówno w formie zajęć sportowych, jak i z pomieszczeń biurowych oraz sanitarnych.Mimo, że obiekt jest siedzibą klubu.

 

Zarząd klubu nie otrzymał dotąd żadnej pomocy od władz gminy przejściowego chociaż rozwiązania problemu. Czyżby deklaracje o przychylności do sportu dotyczyły tylko wybranych dyscyplin i klubów? Mamy nadzieję, że nie. Wszak hasło wyborcze pana Tomasza Bąka brzmiało „GMINA JEST DLA MIESZKAŃCÓW”. Należy rozumieć, że wszystkich. Wydaje się, że mieszkańcy Malca szczególnie w tym przypadku na to zasługują.

Dlaczego?
W październiku1976 roku ówczesny Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Bielsku Białej śp. Adam Tukaj odwiedził kilka okolicznych klubów sportowych z propozycją, że jest możliwość wybudowania pawilonu sportowego wraz z salą gimnastyczną przy udziale środków Totalizatora Sportowego. Jedynym warunkiem było, aby do końca roku wykonać fundament pod ten obiekt. W czynie  społecznym. Był m. in. W Bulowicach, Łękach, Osieku. Lecz  nigdzie nie przyjęto oferty. Działacze tych klubów uważali, że wykonanie fundamentów w ciągu dwóch miesięcy i to jeszcze w warunkach zimowych nie jest możliwe. Kolejną odwiedzoną wioską był Malec. I społecznicy Malca podjęli  wyzwanie. Całymi dniami, aż do późnych wieczorów przy sztucznym oświetleniu, w warunkach utrudnionych padającym śniegiem, w krótkim czasie społecznicy zrealizowali zobowiązanie. Wykonali fundamenty. W następnym roku wybudowano w czynie społecznym mury, na których specjalistyczna firma  zamontowała konstrukcję drewnianą dachu typu „PILAWKA”. Pozostałe prace wykończeniowe  wykonane zostały ze znacznym udziałem mieszkańców. Efekt osiągnięto w 1979 roku. Warto podkreślić, że w owym czasie był to jedyny obiekt z salą gimnastyczną  na okoliczne wsie.

Z upływem lat pawilon modernizowano:
•    1995 rok- dach pokryto blachą/ 10 tys. zł/,
•    1999 rok-dokonano wymiany okien, drzwi, podsufitki, pomalowano salę/45 tys. zł/,
•    2000 rok-wymieniono ogrzewanie z węglowego na gazowe, wyremontowano część socjalną /93 tys. zł/,
•    2001 rok-wykonano docieplenie budynku oraz elewację/50  tys. zł/
•    2003 rok- wykonano nawierzchnię sportową sali z tworzywa sztucznego/48 tys. zł/,
•    2005 rok-zmodernizowano oświetlenie sali gimnastycznej/11 tys. zł/.

Klub Sportowy jako administrator pawilonu w 1999 roku poczynił starania o dokonanie ekspertyzy dachu. Wynik ekspertyzy był pozytywny.

Jak już wspomniano, na dzień dzisiejszy nie ma deklaracji władz samorządowych terminu przywrócenia pawilonu sportowego w Malcu do użytkowania. Zmiany wymaga konstrukcja dachowa. Budynek został całkowicie wyłączony z użytkowania mimo  faktu, że część socjalna tj. łaźnia z natryskami i toalety są wymurowane z pustaków i pokryte płytą żelbetową. Te pomieszczenia są najbardziej potrzebne klubowi.  I znów członkowie LKS” Zgoda” Malec pozbawieni pomieszczeń socjalnych, aby nie zawiesić działalności sekcji piłki nożnej, w lutym br. w czynie społecznym zaadoptowali część pomieszczeń budynku gospodarczego usytuowanego obok pawilonu na szatnie i natryski do kąpieli.

Gmina nie pomogła rozwiązać problemu.

Społecznicy Maleccy zadają sobie pytanie: czy warto było angażować się w budowę przedmiotowego obiektu, który ma już 35 lat? W tym czasie Gmina wybudowała nowoczesne sale gimnastyczne w każdym sołectwie. W tym miejscu mogę zapewnić, że mieszkańcy Malca na pewno byliby wdzięczni samorządowi kęckiemu za realizację sali sportowej o standardzie podobnym jak  w innych sołectwach. I na pewno nie deprecjonowaliby inwestycji, jak swego czasu radni z Bulowic /Pan Kruczała, Pan Kuźma/, którzy z determinacją walczyli, aby w ubiegłej kadencji sala w Bulowicach  nie powstała. Salę określano jako „KURNIK”. Jak ten „KURNIK” wygląda warto zobaczyć.

Karol Wadoń
Radny Gminy Kęty