Strona główna Aktualności Najnowsze XLIX Sesja Rady Miejskiej w Kętach
XLIX Sesja Rady Miejskiej w Kętach PDF Drukuj Email

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Kętach


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach zwołał na dzień 28 marca (piątek) 2014r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej  Urzędu Gminy Kęty XLIX sesję Rady Miejskiej w Kętach.
Poniżej zamieszczamy porządek sesji.

Redakcja

  

PORZĄDEK OBRAD

XLIX sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na dzień

28 marca (piątek)  2014 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za  rok 2013, w tym Roczne Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
7.    Podjęcie uchwał:
1)    w  sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej „Razem” w ramach projektu systemowego ”Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gminy Kęty”,
2)    w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu,
3)    w sprawie udzielenia Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej,
4)    w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Kęty w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.,
5)    w sprawie dostosowania opisu  granic obwodów wyborczych w Gminie Kęty do stanu faktycznego,
6)    w sprawie dostosowania opisu  granic okręgów wyborczych w Gminie Kęty do stanu faktycznego,         
7)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu,
8)    w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęty,
9)    w sprawie przejęcia przez Gminę Kęty zadania publicznego w zakresie planowania, organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym na obszarze gmin: Andrychów, Osiek i Porąbka,
10)    w sprawie nadania nazwy rondu w Kętach,
11)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Malcu,
12)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 786/8 położonej w Kętach obręb: Podlesie,
13)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 2402/2 położonej w Kętach obręb: Nowe Miasto,
14)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 3456/4 położonej w Kętach obręb: Wschód,
15)    w sprawie nadania nazwy ulicy w Kętach,
16)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Bulowicach,
17)    w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości położonej w Kętach,
18)    w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach,
19)    w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach Podlesiu,
20)    w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu,
21)    o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów przewodniczących i członków zarządów dzielnic,
22)    w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kęty środków stanowiących fundusz sołecki,
23)    w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
24)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty,
25)    w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014.
8.    Przedstawienie uchwał stałych Komisji Rady.      
9.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.    Wolne wnioski i informacje.
12.    Zamknięcie sesji.                            

 

Komentarze  

 
#3 sędzia 2014-03-31 19:46
Cytuję ...:
Czy zna ktoś wynik głosowania sesyjnego dot. kredytu?

Za kredytem głosowali: Zawadzki,Furtak , Mojżesz,Nycz,Ża k, Kuźma, Błasiak,Kruczał a, Rybacki,Front, Cwynar.
Przeciw kredytowi głosowali: Klęczar, Majda,Gawęda, Ficoń,Drzyżdżyk ,Bryzek, Wadoń,Babiuch, Wiśniowski i Karaim.
Cytować
 
 
#2 ... 2014-03-31 18:40
Czy zna ktoś wynik głosowania sesyjnego dot. kredytu?
Cytować
 
 
#1 Mao 2014-03-24 14:55
Przeniesiony;
Patrząc na porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Kętach zastanawiam się za co płacimy radnym.Większoś ć spraw to dotacje,udziele nie pomocy,zaciągni ęcie kredytu, zastanawiam się czy Kęty zostały Św.Mikołajem i skarbonką bez dna.Zero ważnych spraw tylko bicie piany i jak widać kampania wyborcza komu dać by pozyskać elektorat.Nie apeluje już do radnych do pracy ,raczej apel do wyborców mówimy radnym żegnajcie koniec czteroletniej kompromitacji.
Cytować