echa spotkania z Ministrem Drukuj

Spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniakiem - Kamyszem dotyczące polityki senioralnej - PODSUMOWANIE

W dniu 28 lutego 2014 w sali widowiskowej przy Parafii Św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach (dawne kino „Hejnał”) odbyło się spotkanie dyskusyjne, którego tematem przewodnim były zagadnienia związane z polityką senioralną. W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne oraz konieczność wspierania organizacji zajmujących się polityką senioralną postanowiono zorganizować spotkanie mające na celu przedstawienie podstawowych celów i zadań stawianych polityce senioralnej zarówno na szczeblu krajowym, jak i na gruncie lokalnym.

 

 


 

Na zaproszenie Radnego Gminy Kęty Krzysztofa Jana Klęczara w dniu 28.02.2014 Kęty odwiedził Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz w towarzystwie Dyrektora Gabinetu Ministra, Marcina Horynia. Na zaproszenie organizatorów swoją obecnością zaszczycili spotkanie: Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Krakowie, Pan Józef Kała, przedstawiciele organizacji zajmujących się wspieraniem seniorów, Przewodniczący Związków Zawodowych Grupy Kęty S.A., byli i obecni włodarze Miasta, kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściciele średnich i małych przedsiębiorstw oraz wiele osób zainteresowanych zagadnieniami polityki senioralnej i społecznej.

Jako pierwszy zabrał głos gospodarz spotkania Krzysztof Klęczar, który na wstępie powitał Ministra i wszystkich zaproszonych gości, a następnie w swoim wystąpieniu odniósł się do problemów z jakimi borykają się na co dzień nasi seniorzy. Podkreślił jednocześnie, że należy czynnie wspierać wszelkie inicjatywy jak Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz inne mające na celu aktywizację osób starszych. Następnie zabrał głos Pan Władysław Kosiniak – Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawił w swoim wystąpieniu podstawowe cele polityki senioralnej, oraz dalsze plany rządu dotyczące metod wspierania poczynań mających na celu poprawę jakości życia obywateli. Minister wyraził swoje zadowolenie z faktu, iż średnia wieku obywateli w naszym kraju znacznie wzrosła, co świadczy o poprawie warunków życia, jednakże wyraził swoje zaniepokojenie ciągle spadającą liczbą urodzeń. Podkreślił również, że ta tendencja niestety będzie się utrzymywać na przestrzeni najbliższych lat co z kolei zmuszać będzie przyszłe rządy do dalszego zintensyfikowania wysiłków prowadzących do podniesienia standardu życia. Podkreślił, że po raz pierwszy został powołany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Polityki Senioralnej. Minister oświadczył także, że rząd podejmuje stosowne kroki aby poprawić jakość opieki medycznej na oddziałach geriatrycznych wszystkich placówek. Podkreślił jednak, że żadne zewnętrzne źródła pomocy i wsparcia nie zastąpią naszym dziadkom i babciom opieki ze strony najbliższych.

Po wystąpieniu Pana Ministra gospodarz spotkania Krzysztof Klęczar zaprosił wszystkich uczestników do dyskusji. W ramach prowadzonej dyskusji zebrane na sali goście zasypywali Ministra licznymi pytaniami. Pytania odnosiły się zarówno do zagadnień związanych z tematem spotkania jak i ze sprawami bieżącymi, nurtującymi mieszkańców naszego Miasta. Szczególnie trudnym tematem, który wywołał wiele emocji była sprawa podniesienia przez rząd wieku emerytalnego. Zainteresowani mieszkańcy dopytywali również o kwestie funkcjonowania ZUS-u i jego dalszej przyszłości. Przedstawiciele organizacji senioralnych pytali o sposoby pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności statutowej. Dzielili się z Panem Ministrem swoimi przemyśleniami oraz pomysłami dotyczącymi sposobów zapewniania seniorom należytej opieki i ułatwienia funkcjonowania w społeczeństwie.

W toku dyskusji udało się sformułować kilka wniosków, które przedstawiam poniżej:

1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapewnia wsparcie wszystkim organizacjom zajmującym się szeroko pojętą polityką senioralną poprzez utworzenie przy Ministerstwie „departamentu do spraw polityki senioralnej”.

2. Będą podejmowane wszelkie inicjatywy konieczne do poprawienia jakości opieki zdrowotnej zwłaszcza dla osób starszych.

3. Należy dołożyć wszelkich starań do utrzymania prawidłowego funkcjonowania ZUS-u będącego dla obywateli gwarantem dożywotniego świadczenia emerytalnego i rentowego.

4. W każdej gminie powinna powstać świetlica dziennej opieki dla seniorów.

5. Podjąć konieczne działania w celu aktywizacji osób bezrobotnych.

6. Należy rozważyć zmianę zapisów ustawowych dotyczących Stowarzyszeń Zwykłych, tak aby mogły one starać się o dotację lub granty pozwalające na ich prawidłowe i efektywne działanie.

7. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje wszelką pomoc dotyczącą merytorycznego wsparcia organizacji pozarządowych w ich staraniach o dofinansowanie działalności.

Organizatorzy spotkania serdecznie dziękują wszystkim za obecność na spotkaniu i aktywny udział w dyskusji. Szczególne podziękowania za umożliwienie organizacji spotkania w sali byłego kina „Hejnał” kierujemy pod adresem gospodarzy tego obiektu: Ks. Proboszcza Franciszka Knapika oraz Ks. dr Stanisława Cadera, dyrektora Niepublicznego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Kętach

 

Łukasz Plewniak