Fakty Kęty Nr 8 Wrzesień 2018 Drukuj

Obwodnica. Fakty i mity

Spełniliśmy już wszystkie warunki i mamy pełną dokumentację wraz z kluczową decyzją środowiskową. Pozwoliło to na uzyskanie prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Tym samym chciałbym raz na zawsze rozwiać wątpliwości mieszkańców i zaprzeczyć nieprawdziwym informacjom, jakoby plan budowy wspomnianej  obwodnicy został przeze mnie zarzucony.

 

 

Proces projektowy tak dużej inwestycji drogowej musi być poprzedzony uzyskaniem tzw. decyzji środowiskowej. O tym, że jest to proces skomplikowany i trudny możemy się przekonać na przykładzie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. W pierwszym roku mojej kadencji spotkała nas niemiła niespodzianka ponieważ Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w całości decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.
Ze względu na liczne uwagi do pierwszej decyzji nie pozostało mi nic innego, jak podjąć decyzję o powtórzeniu postępowania i poprawieniu uchybień wskazanych przez GDOŚ. Proces ten był żmudny i czasochłonny, konieczne były także poprawki w zakresie geodezyjnym. Wydanie decyzji było poprzedzone kontrolami w terenie przez RDOŚ w Krakowie i licznymi spotkaniami z projektantami. Proces ten udało się zakończyć na początku zeszłego roku. Wtedy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał dla tej inwestycji decyzję środowiskową od której nikt się nie odwołał. To pozwoliło na przyśpieszenie prac projektowych, które też wiązały się z uzyskaniem uzgodnień głównie w PKP. Był to proces bardzo trudny i przedłużył się w czasie z powodu dużego zakresu ingerencji w linię kolejową, z którą krzyżuje się przebieg tego etapu obwodnicy. Proces projektowy zakończono w pierwszym kwartale tego roku i złożyliśmy w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu wszelkie wymagane dokumenty potrzebne do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID). Decyzja została wydana i w wymaganym przepisami terminie nie wpłynęło żadne odwołanie od tej decyzji. Decyzja ta na dzień dzisiejszy jest prawomocna, co pozwala na rozpoczęcie procesu poszukiwania dofinansowania dla tej inwestycji.

Nasza sprawność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w połączeniu z zapewnieniami rządowymi o przeznaczeniu na lokalne drogi w skali kraju miliardów złotych pozwoli na to, że w następnej kadencji będziemy mogli zrealizować to zadanie tak bardzo oczekiwane przez mieszkańców.
Sprawa ta pokazuje jeszcze jedną prawidłowość. Połączenie wykształcenia inżynierskiego i doświadczenia urzędniczego mojego zastępcy Marcina Śliwy oraz kompetencji pracowników podległego mu wydziału inwestycji daje gwarancję bezproblemowego przeprowadzenia tak trudnego procesu, jakim jest uzyskanie decyzji środowiskowej oraz wszelkich potrzebnych pozwoleń na realizację tej inwestycji drogowej. Przed nami już tylko pozyskanie dofinansowania i rozpoczęcie budowy. Dlatego wszelkie spekulacje na temat tego, czy mamy zamiar budować obwodnicę czy nie są niepotrzebne, a nawet ocierają się o kłamstwa. Obwodnica powstanie, choć jej realizacja ze względu na duże koszty będzie przebiegać etapami.

Krzysztof Jan Klęczar
Burmistrz Gminy Kęty