Strona główna Aktualności Najnowsze XXI Sesja Rady Miejskiej w Kętach
XXI Sesja Rady Miejskiej w Kętach PDF Drukuj Email

 

 

Radni – po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu, Sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Informacją o stanie mienia komunalnego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – udzielili Burmistrzowi Gminy Kęty Krzysztofowi Janowi Klęczarowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2019, a więc uchwała została podjęta uzyskując bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady.

- Dziękuję moim zastępcom i wszystkim współpracownikom, pracownikom Urzędu Gminy Kęty oraz jednostek organizacyjnych za pracę w trudnym 2019 r. dziękuję Wysokiej Radzie za udzielone absolutorium i udział w głosowaniu. Mam nadzieję na dalszą dobrą współpracę, opartą na wspólnym celu – dobru naszej Gminy i jej mieszkańców, na tym, by działać bez podziału politycznego, by skutecznie zmagać się z problemami szukając najlepszego rozwiązania. Liczę, że ten system pracy uda nam się nadal zachować, system, który funkcjonuje tu w Kętach od lat, system daleki od polityki, od waśni i przepychanek partyjnych – skomentował burmistrz zapytany „na gorąco” o wyniki głosowania.

 

Wcześniej podjęta została uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kęty wotum zaufania, uzyskując bezwzględną większość głosów ustawowego składy rady. Uchwała również została podjęta uzyskując bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady.

 

Warto podkreślić, że w przypadku dyskusji nad obiema uchwałami nie obeszło się bez emocjonującej dyskusji. Jan Kubik, radny Klubu Prawo i Sprawiedliwość jako argumenty przeciwko użył… zdjęć burmistrza opublikowanych na prywatnym koncie portalu społecznościowego Krzysztofa Jana Klęczara (tak, my też nie wiemy co ma piernik do wiatraka). Fotografie przedstawiające burmistrza przy pracy w swoim gospodarstwie „w towarzystwie” narzędzi rolniczych – wideł, grabi, siekiery, łopaty itd. miały być dowodem na to, że burmistrz kompromituje Gminę. - Naszym patronem jest św. Jan Kanty, a nie widły i sierp – mówił Jan Kubik, radny Klubu PiS. Krzysztof Jan Klęczar zdecydował, że nie będzie komentował tego zachowania, bo nijak się ma do omawianej uchwały. Może to i dobrze, bo cytując Jana Jarmuża: „bycie inteligentnym jest zobowiązujące, wszyscy oczekują, że palniesz coś głupiego”.

 

Na podsumowanie nie napiszemy nic więcej ponad przytoczenie słów Lecha Nawrockiego: Dziwne jak często ostry język idzie w parze z tępym umysłem…

 

A burmistrzowi gratulujemy uzyskania absolutorium i wotum zaufania.