MZWiK przebudzenie mocy Drukuj

MZWiK - przebudzenie mocy

Tytuł artykułu oddaje w zasadzie wszystko, co trzeba napisać o kolejnej znaczącej inwestycji Naszej spółki wodociągowej. Już podczas kampanii wyborczej wielokrotnie mówił ówczesny kandydat na burmistrza Krzysztof Jan Klęczar, że konieczne jest zajęcie się kwestią kanalizacji w obszarze tzw. aglomeracji w sposób kompleksowy, ponieważ zegar tyka nieubłaganie, a gmina nie może sobie pozwolić na milionowe kary za niespełnienie wymogów w tym zakresie.

 

Przyznana dla MZWiK ogromna dotacja w kwocie prawie 36 mln zł na budowę kanalizacji w Bulowicach oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Kętach gwarantuje, że nasza gmina w ww. obszarze będzie skanalizowana praktycznie w 100%. Ta ogromna dotacja przyznana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to efekt prawie roku ciężkiej pracy zespołu pracowników spółki przy wsparciu UG Kęty. Uzyskane dofinansowanie na bardzo wysokim poziomie 85% świadczy o tym, że dokumentacja i zakres zadania zostały bardzo wysoko ocenione przez instytucję przydzielającą dofinansowanie (tylko dwa zadania spośród wszystkich złożonych wniosków otrzymały tak wysoki procent dotacji).
Umowę na dofinansowanie podpisano 28 października w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2017 r., a ich zakończenie na koniec 2019 r.
Kanalizacja w sołectwie Bulowice będzie budowana w obrębie ul. Stara Droga, a jej szybkie wykonanie pozwoli także na przystąpienie w kolejnych latach do kompleksowego remontu tej drogi, czego od lat oczekują mieszkańcy. Natomiast przebudowa oczyszczalni ścieków w Kętach zapewni z jednej strony zwiększenie efektywności, a z drugiej - hermetyzację części procesu oczyszczania dzięki czemu, m.in. zmniejszy się emisja uciążliwych zapachów do atmosfery. W ramach projektu kęckie wodociągi wzbogacą się także o mały samochód asenizacyjny (WUKO), który zasili tabor w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Przyznana dotacja cieszy jeszcze z jednego powodu.
- Pieniądze, które otrzymaliśmy z zewnętrznego źródła finansowania to środki, po które nie sięgniemy już do kieszeni mieszkańców, a które prędzej czy później musielibyśmy wydać – mówi Krzysztof Jan Klęczar.