Strona główna Aktualności Najnowsze XLIV Sesja Rady Miejskiej w Kętach
XLIV Sesja Rady Miejskiej w Kętach PDF Drukuj Email

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Kętach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach zwołał w dniu 29 listopada (piątek) 2013r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej  Urzędu Gminy Kęty XLIV sesję Rady Miejskiej w Kętach.
Poniżej zamieszczamy porządek sesji.

Redakcja


PORZĄDEK OBRAD

XLIV sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na dzień

29 listopada (piątek) 2013 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał:
1)    o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publiczny i niepublicznych prowadzonych na   terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
2)    w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty oraz ustalenia Kryteriów trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,
3)    w sprawie programu współpracy Gminy Kęty z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,
4)    w sprawie uchwalenia na 2014 r. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
5)    o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka,
6)    o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,
7)    w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok,
8)    w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2014 rok,
9)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 6872/44 położonej w Kętach Obręb: Północ,
10)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 4349  położonej w Kętach ( część północna),
11)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 4349 położonej w Kętach ( część południowa),
12)    w sprawie nadania nazwy rondu w Kętach,
13)    w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach na wymianę posadzki w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków,
14)    w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie odnowienia elewacji wirydarza klasztornego w zespole klasztornym Franciszkanów w Kętach- obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków,
15)    w sprawie dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków,
16)    w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. w Kętach,
17)    w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
18)    w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu,
19)    w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach,
20)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty,
21)    w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013,
22)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu,
23)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Porąbka.
7.    Apel w sprawie poradni kardiologicznej w gminie Kęty.
8.    Informacja o funkcjonowaniu Spółki KOMAX w III kw. 2013 r.
9.    Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Gospodarczych.
10.    Przedstawienie uchwał stałych Komisji Rady
11.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.    Wolne wnioski i informacje.
14.    Zamknięcie sesji.       

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Zawadzki 

Komentarze  

 
#140 Mao 2013-12-06 09:25
Cytuję Meteomaniak:
Od kilku dni z dużym zaciekawieniem, ale i niepokojem przyglądam się prognozom dotyczącym niebezpiecznego układu niżowego „Xaver”, który w kolejnych kilkunastu godzinach nasunie się nad rejon Gotlandii, a następnie kraje Bałtyckie. Sytuacja pogodowa jest niezwykle dynamiczna.Miejcie się na baczności forumowicze i wszyscy mieszkańcy.Sytuacja jest poważna.


Proszę pisać takie teksty na infoKęty bo to mniej więcej ten poziom i ta tematyka.
Cytować
 
 
#139 Meteomaniak 2013-12-05 19:08
Od kilku dni z dużym zaciekawieniem, ale i niepokojem przyglądam się prognozom dotyczącym niebezpiecznego układu niżowego „Xaver”, który w kolejnych kilkunastu godzinach nasunie się nad rejon Gotlandii, a następnie kraje Bałtyckie. Sytuacja pogodowa jest niezwykle dynamiczna.Miej cie się na baczności forumowicze i wszyscy mieszkańcy.Sytu acja jest poważna.
Cytować
 
 
#138 Mao 2013-12-05 16:33
Dochodzą do mnie słuchy i czytam z zażenowaniem i rozbawieniem niektóre posty tych pseudo-obrońców kęckiej straży miejskiej,tudzi eż pewnie ich rodzin i ich samych(cóż nikt im nie zapewni nowej pracy za takie pieniądze przy takim zaangażowaniu w pracę)
Może więc trochę faktów:
W dniu 16 mar 2011 założyłem wątek na forum Info-Kęty dotyczący SM.Do dnia 08.01 2013 wątek ten cieszył się gigantycznym zainteresowanie m 1035 odpowiedzi i ponad 37000 tyś wyświetleń.Jak widać temat wszystkich interesuje oprócz kęckiej władzy i radnych.Mimo wielkiej ilości pytań,propozycj i i wskazówek do tej pory nikt z władzy na nie odpowiedział mimo wyborczej deklaracji Bąka o reorganizacji SM.Zastanawia mnie fakt jak to jest że pracodawca,czyl i mieszkaniec-pod atnik nie może wiedzieć na co idą jego pieniądze zwłaszcza widząc na co dzień jakikolwiek brak efektów pracy ludzi którym płaci.
Cytować
 
 
#137 Mao 2013-12-05 14:04
Cytuję misiek:

Moim zdaniem komendant SM jako kierownik danej jednostki opłacanej z pieniędzy podatnika powinien tak samo jak inni wypełniać oświadczenie majątkowe


W Kętach za czasów MiG-u wszystko jest tak tajne że aż prosi się o teorie spiskowe.Zwłasz cza gdy chodzi o publiczne pieniądze.
Cytować
 
 
#136 misiek 2013-12-05 11:54
Cytuję Mao:
Cytuję bolek:

Oświęcim - 22 osoby koszt 1,3 mln -


Kęty trzy razy mniej strażników koszt ich utrzymania zbliża się do 1 mln plus te skandaliczne nagrody.Niestety do tej pory nie możemy się dowiedzieć ile zarabia Kanik i jego kolesie mimo że to publiczne pieniądze.Sądząc po nagrodzie jaką otrzymał jego pensja znacząco przekracza średnią krajową,a efektów jego pracy nie widać.Niestety od trzech lat nikt z radnych nie zainteresował się ich pracą i naszymi pieniędzmi.

Moim zdaniem komendant SM jako kierownik danej jednostki opłacanej z pieniędzy podatnika powinien tak samo jak inni wypełniać oświadczenie majątkowe
Cytować
 
 
#135 Mao 2013-12-05 08:45
Cytuję bolek:

Oświęcim - 22 osoby koszt 1,3 mln -


Kęty trzy razy mniej strażników koszt ich utrzymania zbliża się do 1 mln plus te skandaliczne nagrody.Niestet y do tej pory nie możemy się dowiedzieć ile zarabia Kanik i jego kolesie mimo że to publiczne pieniądze.Sądzą c po nagrodzie jaką otrzymał jego pensja znacząco przekracza średnią krajową,a efektów jego pracy nie widać.Niestety od trzech lat nikt z radnych nie zainteresował się ich pracą i naszymi pieniędzmi.
Cytować
 
 
#134 bolek 2013-12-04 21:41
Cytuję 12-DIGIT:
Cytuję Mao:
Polecam :
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/631131,kety-radniprezesi-straca-mandaty,id,t.html


Oświęcim - 22 osoby koszt 1,3 mln - Urząd Miasta nie zamierza likwidować straży.
Wadowice - 5 osób koszt 424 tys - Urząd nie zamierza jej likwidować.
Olkusz - 8 osób koszt 819 tys - Urząd nie zamierza jej likwidować.

To jeszcze niech Pan tam jedzie i zobaczy ich pracę , można utrzymywać SM jak są efekty jej pracy , a u nas nawet ich nie widać , to może niech te statystyki z innych miast wsadzi Pan sobie między bajki
Cytować
 
 
#133 Mao 2013-12-04 20:44
Czy straż miejska w Twoim mieście jest potrzebna?

Tak, dzięki nim jest bezpieczniej - 13%
głosów
Nie, to pieniądze wyrzucone w błoto - 78% głosów
Nie wiem, trudno powiedzieć, bo nie widać efektów ich pracy - 9% głosów

Tak wyglądają ogólnopolskie statystyki dotyczące pracy SM .W Kętach sądzę ze odsetek niezadowolonych z ich pracy wzrasta do około 85%-87%. Niestety reorganizacja SM zapowiadana w obietnicach wyborczych Bąka wygląda tak że przyjmuje się dodatkowego strażnika i nagradza gigantyczną kwotą komendanta który ma odpowiadać za ich pracę której nie widać.Radni opozycji nadal milczą przypomnimy państwu o tym zaniechaniu w kampanii wyborczej.
Cytować
 
 
#132 Italiano 2013-12-04 19:55
Dlaczego opluwacie Kęty MiGu??????????? ????Kochajcie nasze miasto- proszę.
Cytować
 
 
#131 demagog 2013-12-04 15:12
Może na zakończenie tego roku burmistrz na swym szumnym portalu Info Kęty poda stan zadłużenia Gminy i wyliczy na co wydał tyle pieniędzy.W końcu to jest bardzo ważna informacja dla nas mieszkańców.
Cytować